Monday, 15/08/2022 - 16:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tiên Lộc

KẾT QUẢ NĂM HỌC 2014-2015

Kết quả các mặt của năm học 2014-2015
                BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
  1/ Tình hình mua sắm, trang bị cơ sở vật chất của trường:
     Ủy Ban nhân dân tỉnh mua sắm trang thiết bị cho trung tâm thí nghiệm thực hành của trường với tổng kinh phí trên 1 tỉ 5. ( Trong đó trang bị bàn ghế ở 4 phòng Lý, Sinh, Công nghệ, Hóa học cùng với các thiết bị để phục vụ  giảng dạy ở 4 phòng học bộ môn nầy ).  1 phòng Tin 45 máy, 13 phòng học giảng dạy bằng CNTT. Lắp đặt hệ thống Camara chung quanh khu vực trường.
   2/ Tình hình chất lượng học sinh:
     Toàn trường có 452/1236 học sinh giỏi trường; tỉ lệ: 36,5%
     Toàn trường có 192 học sinh giỏi cấp thành phố. Trường đạt 10 giải nhất đồng đội ở các môn: Toán 7,8, Văn 6,8, Anh 6, Lý, Hóa 8, Tin 8, Casio 6,7 và đạt giải nhất toàn đoàn
     Toàn trường có 26 học sinh giỏi tỉnh và 3 học sinh đạt giải cấp Quốc gia.
     Trường tham gia thi thuyết trình văn học cấp thành phố đạt giải nhất, cấp tỉnh đạt giải nhì.
     Tham gia thi Thí nghiệm thực hành cấp thành phố đạt giải nhất toàn đoàn
   3/ Chất lượng giảng dạy của giáo viên:
     Trường có 34 giáo viên giỏi cấp trường, Trường có 11 giáo viên dự thi cấp thành phố và đạt kết quả 100% ; trong đó có 9 giáo viên đạt giải, trường đạt giải nhất toàn đoàn.
     Trường có 4 giáo viên đại diện toàn giáo viên thành phố dự thi giáo viên giỏi tỉnh và đạt 100% . Trong đó có 1 giải nhì và 1 giải 3.
    4/ Trường tham gia cuộc  thi đỉnh núi trí tuệ và đạt giải nhất cấp thành phố, tham gia dự thi cấp khu vực đạt huy chương đồng.
    5/ Trường đã được SGD&ĐT công nhận trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 ( Mức độ cao nhất về KĐCL )
    6/ Trong năm học nầy trường đề nghị danh hiệu thi đua: Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước khen tặng.



KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014-2015
 
                    
STT SÜ sè Häc lùc H¹nh kiÓm
Giái Kh¸ TB YÕu KÐm Tèt Kh¸ TB YÕu
K6 367 154 114 60 34 5 320 44 3  0
K6 % 367 42% 31.1% 16.3% 9.3% 1.4% 87.2% 12% 0.8%  0
K7 284 105 93 73 12 1 250 34    0
K7 % 284 37% 32.7% 25.7% 4.2% 0.4% 88% 12%    0
K8 302 96 90 87 28 1 258 42 2  0
K8 % 302 31.8% 29.8% 28.8% 9.3% 0.3% 85.4% 13.9% 0.7%  0
K9 283 97 84 102     267 16    0
K9 % 283 34.3% 29.7% 36%     94.3% 5.7%    0
CỘNG 1236 452 381 322 74 7 1095 136 5%  0
    36.6 30.8% 26.1% 6% 0.6% 88.6% 11% 0.4  0
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
 
               BẢNG TỔNG HỢP HỌC SINH NHÂN GIẢI THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015
   I/ Cấp trường:
    1/ Học sinh giỏi trường: 452/1236. Tỉ lệ: 36,5%
    2/ Học sinh giỏi có vị thứ 1,2,3 : 90 em( Có trong danh sách HSG trường )
    3/ Học sinh nhất 4 khối lớp: 4 em ( Có trong danh sách HSG trường )
    4/ Học sinh giỏi phong trào 30 em
    5/ Học sinh đạt vô địch điểm 10 của 4 khối lớp ( 4 em )
    6/ Học sinh đạt danh dự toàn trường 1 em ( Có trong danh sách HSG trường )
   II/ Cấp Thành phố:
       192 giải .
    Trong đó giải nhất: 34 ( 16  văn hóa; 2 TNTH; 16 môn TD )
    Giải nhì: 41: (Giải các môn văn hóa: 38; TNTH: 01; TD: 02)
    Giải ba: 59: (Các môn văn hóa: 53; TTVH: 01; TD: 05)
    Giải khuyến khích: 60 ( Văn hóa: 53; TNTH:02; Casio: 01; TD: 04 ) .
   III/ Cấp tỉnh:
     28 giải.
    Trong đó giải nhất: 3 ( 1 văn hóa, 1 giải  IOE; 1 giải  phần mềm sáng tạo ).
    Giải nhì: 09 ( Giải các nôn văn hóa: 5; giải IOE: 3; TTVH: 1 ).
    Giải ba: 11 ( Văn hóa; 01; Giải IOE: 7; TNTH: 2; TD: 1 )
    Giải KK: 5 ( Văn hóa: 03; Giải IOE: 01; TNTH: 01 ).
    IV/Cấp Quốc gia:
    3 giải
    Trong đó 1 HCĐ; 2 kk ( Giải IOE ).
    Tổng cộng số phần thưởng phát cho HSG thành phố, tỉnh và quốc gia là:
                                  223 giải
   Tổng cộng số học sinh nhận thưởng cấp trường:
                                  581 giải.
Tổng cộng số học sinh nhận giải trong lễ phát thưởng 804 em
 
 
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Một số giải pháp giúp học sinh lớp 9 học tốt kỹ năng nghe Anh văn B
Bà Nguyễn Thị Minh Thư Giáo viên Một số phương pháp dạy đọc cho học sinh lớp 7 Anh văn B
Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Tăng cường sử dụng ngôn ngữ Tiếng anh trong lớp học nhằm nâng cao khả năng giao tiếp của học sinh Anh văn A
Bà Nguyễn Thị Vang Giáo viên Dạy đọc trong chương trình Tiếng anh THCS ở trường THCS Lý Tự Trọng. Anh văn C
Bà Phan Thị Thu Sương Giáo viên Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 học tốt bộ môn Âm nhạc Âm nhạc A
Bà Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng chuyên môn Một số biện pháp dạy các bài thực hành ở môn Công nghệ 8 đạt hiệu quả Công nghệ C
Bà Triệu Trần Quế Chi Giáo viên Một số biện pháp giúp phụ huynh học sinh theo dõi kịp thời tình hình học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh trong công tác chủ nhiệm Chủ nhiệm A
Bà Nguyễn Thị Phi Giáo viên  Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của lớp chủ nhiệm Chủ nhiệm C
Bà Nguyễn Thị Hà Đông Giáo viên Xây dựng lớp chủ nhiệm gắn liền xây dựng  Ban đại diện CMHS Chủ nhiệm A
Bà Nguyễn Thị Thu Phong Giáo viên Hóa  học đời sống thông qua giảng dạy môn Hóa học 9 Hóa học B
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết Giáo viên Phương pháp dạy các tiết thực hành môn Hóa học 8,9 Hóa học C
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn hóa học 8 Hóa học A
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Một số kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém môn Ngữ văn 9 nâng cao kết quả học tập Ngữ văn B
Bà Trần Thị Thúy Diễm Giáo viên Giáo dục lòng nhân ái cho học sinh trong môn ngữ văn Ngữ văn B
Bà Nguyễn Thị Kiều Thân Giáo viên Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 9 thông qua tiết học “Bố của  Xi-mông” Ngữ văn A
Bà Bùi Thị Thúy Hoa Giáo viên Rèn luyện kỹ năng sống trong văn học dân gian Ngữ văn C
Ông Nguyễn Tấn Sĩ Hiệu trưởng Tạo điểm nhấn để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm hoc ở trường trung học cơ sở Quản lý A
Ông Võ Tấn Đông P.Hiệu trưởng Những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học góp phần xây dựng trường vững mạnh Quản lý A
Ông Nguyễn Tấn Bền P.Hiệu trưởng Một vài biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong  trường THCS Lý Tự trọng Quản lý B
Bà Trần Thị Thu Thủy Tổ trưởng chuyên môn Một số biện pháp thực hiện tốt các tiết thực hành phần “Sinh vật và môi trường” môn Sinh học 9 Sinh học A
Bà Trịnh Thị Kiều Giáo viên Một số biện pháp lồng ghép giáo dục môi trường qua bộ môn Sinh học 7 Sinh học A
Bà Trịnh Thị Hải Lý Giáo viên Vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề dạy học tích hợp trong bộ môn Sinh học 8 Sinh học A
Ông Nguyễn Văn Hải Tổ phó chuyên môn Giúp học sinh khắc sâu kiến thức thông qua phương pháp rèn luyện học sinh viết chương trình pascal bằng nhiều cách Tin học A
Ông Trần Ngọc Nghĩa Giáo viên Rèn luyện ho học sinh tư duy đi tìm thuật toán trong ngôn ngữ lập trình Pascal bằng phương pháp lập bảng. Tin học A
Bà Trần Thị Cảnh Giáo viên Một số chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6 ở trường THCS Lý Tự Trọng. Toán C
Bà Dương Thị Hồng Vân Giáo viên Một vài biện pháp giúp học sinh yếu có kỷ năng giải bài tập về tỉ lệ thức để nâng cao chất lượng bộ môn Toán 7 Toán C
Ngô Thị Mỹ Thủy Giáo viên Phương pháp tìm số và chữ số trong casio dùng cho máy tính 570ES và 570VN Plus Toán C
Ông Trần Văn Thanh Giáo viên Vận dụng tốt tiết học lý thuyết bằng công nghệ thông tin trong môn học Bơi lội cho học sinh Thể dục A
Bà Lê Thị Vinh Giáo viên Một vài kinh nghiệm tập huấn đội cầu lông trường đạt giải cao Thể dục B
Bà Trịnh Thị Thủy Nhân viên thư viện Kinh nghiệm tổ chức một số hoạt động thư viện ở trường THCS Lý Tự Trọng – Tam Kỳ Thư viện A
Bà Võ Thị Yến Tổ phó chuyên môn Một số biện pháp dạy tốt tiết  thực hành nghiệm lại lực đẩy Acsimet Vật lý C
Bà Trần Thị Lan Hương Giáo viên Rèn luyện kỹ năng tự suy luận vận dụng công thức để giỏi bài tập phần điện học ở học sinh lớp 9 Vật lý B
 
 
 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 730
Năm 2022 : 1.573