Monday, 15/08/2022 - 18:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tiên Lộc

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Chi bộ THCS LTT
LƯU Ý: Các CHI ỦY VIÊN VÀ ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG XEM CÁC MẪU BIỂU Ở TRANG ĐIỀU HÀNH PGD, copy và in mẫu để thực hiện

VĂN KIỆN 1 Đề nghị Đảng viên và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể đọc và góp ý tại Đại Hội
1/
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ và KIỂM ĐIỂM CHI ỦY

2/

 
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
NHIỆM KỲ 2010 – 2015
-------------------------------------------
 
            Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường An Xuân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 -2015, với tinh thần quyết tâm, dưới sự chỉ đạo của BTV Thành ủy Tam Kỳ, BCH Đảng bộ phường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị từ phường đến các chi bộ, khối phố, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cơ bản hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII đã đề ra.
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VII nhiệm kỳ 2010 - 2015 bầu ra BCH 15 đ/c, BCH bầu ra BTV 05 đ/c (01 đ/c Bí thư, 01 đ/c Phó bí thư thường trực, 01 đ/c Phó bí thư phụ trách chính quyền, 01 đ/c Chủ tịch UBMT, 01 đ/c Trưởng Công an phường). Trong nhiệm kỳ đã có nhiều lần thay đổi cán bộ chủ chốt, củng cố, bầu bổ sung BCH, tháng 8/2011, do thay đổi Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng và trường MN 24/3 (đ/c Dũng, Dưỡng), BCH Đảng bộ khuyết 02 đ/c, đến tháng 3/2012 BCH đã bầu bổ sung 2 đ/c (Hữu, Chi). Tháng 8/2013, đ/c Bùi Ngọc Ảnh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ được điều động đảm nhận Phó chủ tịch UBND Thành phố, BCH đã bầu bổ sung Bí thư Đảng bộ vào tháng 9/2013 (đ/c Đào – nguyên là phó bí thư); tháng 4/2014, bầu bổ sung UV BTV, Phó bí thư Đảng bộ (đ/c Hằng); tháng 6/2014, BCH đã bầu bổ sung UV BCH (đ/c Nguyệt) và đến nay qua nhiều lần củng cố, bổ sung, BCH  Đảng bộ phường đã đảm bảo số lượng 15 đồng chí.
          Trong nhiệm kỳ qua BCH Đảng bộ phường đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội giao, hằng năm BCH Đảng bộ đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hoạt động sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương và đã đem lại được nhiều kết quả khá tốt, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Tại Đại hội này BCH Đảng bộ phường An Xuân khóa VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nghiêm túc kiểm điểm với những mặt mạnh, mặt yếu, như sau:
 
I/ Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:
          Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua (2010 - 2015), BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trên lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, AN - QP, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác lãnh, chỉ đạo của BCH có nhiều đổi mới, mang tính toàn diện, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò dân chủ trong Đảng, gắn với kỷ cương, kỷ luật theo nguyên tắc của Đảng nên tạo được sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động, do đó việc triển khai từng nhiệm vụ cụ thể có chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả.
          Ưu điểm nổi bật của BCH Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ qua là đã phát huy dân chủ, tạo dựng được sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từng đồng chí trong cấp ủy luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, vận dụng linh hoạt, phù hợp các quan điểm, chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương gắn với việc tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó tạo được động lực thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển địa phương ngày càng ổn định và vững chắc.
 
          1. Lãnh đạo phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN trên địa bàn:
          - Trên lĩnh vực kinh tế - đô thị: Trên cơ sở Nghị quyết lãnh đạo của BCH Đảng bộ hằng năm, đã đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ giải quyết công ăn việc làm, nhờ đó kinh tế có bước phát triển, giá trị TM - DV, CN - TTCN hằng năm đều tăng, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, thu ngân sách và các chỉ tiêu giao thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cơ sở hạ tầng được chỉnh trang xây dựng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bền vững, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét; đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng khu 101 Huỳnh Thúc Kháng (không phải cưỡng chế), khớp nối giao thông khu dân cư Nam Nhà Máy Nước (bảo vệ thi công), mở rộng nút giao thông ngã tư Huỳnh Thức Kháng - Trần Dư…
          - Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Chú trọng lãnh đạo duy trì tốt các phong trào bề nổi, đẩy mạnh các hoạt động VHVN-TDTT, nhân rộng các phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư. Tích cực và tham gia tốt các hoạt động phong trào do Thành phố tổ chức; hằng năm luân phiên duy trì hội trại hè và giải bóng đá thiếu niên hè tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa, cơ quan văn hóa đảm bảo đúng thực chất và đạt hiệu quả; việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị (đường Huỳnh Thúc Kháng) đến nay đã đạt các tiêu chí theo quy định; đã nỗ lực từ nguồn ngân sách địa phương khởi công xây dựng khu vui chơi thể thao phường (giai đoạn I) tại khối phố 3 – khu Mành Trúc Giải Phóng.
Quan tâm thường xuyên cho Giáo dục - Đào tạo và khuyến học, khuyến tài nên đã tạo điều kiện tốt, khuyến khích động viên phong trào dạy và học ngày càng đem lại hiệu quả cao, đảm bảo có chất lượng, các trường thuộc quản lý của địa phương đều đảm bảo đạt chuẩn quốc gia các mức độ; công tác phổ cập giáo dục hằng năm đều hoàn thành, phường luôn giữ vững danh hiệu là phường phù hợp với trẻ em.
          Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh 3 đều giảm; trạm y tế phường giữ vững danh hiệu đạt chuẩn Quốc gia, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; giải quyết kịp thời các chế độ cho các đối tượng.         
- Trên lĩnh vực AN - QP: Hằng năm, BCH luôn có Nghị quyết lãnh đạo công tác an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, quán triệt rõ quan điểm, vai trò nhiệm vụ chiến lược mà Đảng ta đã xác định, phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với củng cố QP-AN, từ đó không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống có hiệu quả mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, lãnh đạo quan tâm xây dựng củng cố lực lượng Dân quân, lực lượng bảo vệ dân phố đảm bảo về số lượng, đạt chất lượng, sẵn sàng chiến đấu tốt, thực hiện công tác tuyển quân hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao. Giữ vững tình hình ANQG - TTATXH trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, số vụ việc hình sự hằng năm đều giảm; xây dựng 11/11 khối phố có mô hình tự quản về ANTT và hoạt động có hiệu quả.
 
2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho địa phương được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã tạo điều kiện và đưa đi đào tạo 15 đ/c. Trong đó: Đại học: 10 đ/c, Cao cấp lý luận chính trị: 01 đ/c, Trung cấp lý luận chính trị: 04 đ/c; Nhìn chung số cán bộ được đưa đi đào tạo tuổi đời còn trẻ, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt đảm bảo công tác lâu dài tại phường. Công tác quy hoạch bố trí và sử dụng cán bộ thực hiện đúng qui trình, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về lý luận chính trị và chuyên môn, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức phường đã cơ bản đủ chuẩn theo quy định; công tác tạo nguồn phát triển đảng được đặc biệt quan tâm, hằng năm đã phát triển từ 08 – 10 đảng viên mới, cả trong nhiệm kỳ đã phát triển được 44 đảng viên mới (tăng 04 đ/c so với nhiệm kỳ 2005 – 2010).
Việc thực hiện quy chế, chức trách nhiệm vụ của BCH trong nhiệm kỳ qua luôn được đảm bảo; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ, thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, có phân công giao nhiệm vụ rõ ràng. Công tác phân loại, đánh giá chất lượng của tổ chức Đảng, đảng viên, được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Chất lượng đảng viên được phân công nhiệm vụ đủ tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm luôn đạt tỷ lệ 100%, các chi bộ trực thuộc đa phần giữ vững danh hiệu TSVM; năm 2014, đảng viên đủ tư cách HTXSNV 33 đ/c – Đạt 13%, đảng viên đủ tư cách HTTNV 252/300 đ/c – Đạt 84%, đảng viên HTNV 48/300 đ/c – Đạt 16%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; chi bộ đạt TSVM 12/17 chi bộ - Đạt 70,6% (Chi bộ đạt TSVM tiêu biểu 2 chi bộ: CB 5, TQT), chi bộ HTTNV 05/17 chi bộ - Đạt 41,6%; Đảng bộ 02 năm liền 2012, 2013 đạt TSVM tiêu biểu, năm 2014 tự đánh giá phân loại đạt TSVM. Công tác tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt cho đảng viên các cơ quan đơn vị theo tinh thần Quy định 76- QĐ/BCH TW được tổ chức thực hiện đúng quy định.
Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ đã tập trung chấn chỉnh và lãnh, chỉ đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT và các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Đảng về công tác KTGS, hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
Thường xuyên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị từ phường đến khối phố vững mạnh toàn diện, nhất là công tác quy hoạch đào tạo, bố trí cán bộ, sắp xếp, củng cố các tổ chức. Do vậy hệ thống chính trị từ phường đến khối phố được kiện toàn đồng bộ, hoạt động có hiệu quả, các chi bộ trực thuộc luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiệt tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời bổ sung quy hoạch, bố trí xắp sếp các chức danh lãnh đạo chủ chốt, trưởng các ngành, đoàn thể có trình độ, năng lực công tác và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị phường Đại hội hết nhiệm kỳ và bầu BCH theo đúng cơ cấu, định hướng và quy hoạch cán bộ.
Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả và đi vào thực chất, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm không ngừng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; từng đồng chí cấp ủy đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong đảng cũng như ngoài xã hội. Về đạo đức lối sống: từng cấp ủy viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường tư tưởng, đường lối đổi mới của Đảng, luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, thường xuyên giữ gìn và phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong mọi sinh hoạt, tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, chú ý tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và qua kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm, giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng.
 
II/ Những khuyết điểm, tồn tại:
          Bên cạnh những ưu điểm đã nêu trên, trong lãnh đạo điều hành các mặc công tác của nhiệm kỳ, cấp ủy nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm cần được khắc phục, đó là:
          - Trong lãnh đạo phát triển kinh tế của phường chưa phát huy hết tiềm lực và khả năng hiện có của một phường trung tâm nội thành; việc giải quyết lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn, thực hiện chưa thực sự hiệu quả; hoạt đông kinh doanh TM-DV một số khu vực tự phát thiếu lành mạnh, gây tác động xấu đến mỹ quan, trật tự đô thị và an ninh trật tự.
          - Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường tuy được quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện nhưng hiệu quả đem lại chưa cao, vẫn còn những trường hợp lấn chiếm quỹ đất công xây dựng nhà ở trái phép chậm được xử lý; ý thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, vẫn còn trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, che, chắn mất mỹ quan đô thị trên tuyến phố văn minh chưa được giải quyết triệt để.
          - Tình hình ANQG-TTATXH còn nhiều diễn biến phức tạp, một số tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp, số đề; lực lượng cảnh sát khu vực còn mỏng, một số đồng chí thiếu chuyên môn, nghiệp vụ hình sự nên gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đôi lúc không kịp thời xử lý các trường hợp khi có điện báo từ khu dân cư.
          - Năng lực lãnh đạo điều hành của một số đồng chí cấp ủy chưa ngang tầm với nhiệm vụ; việc củng cố một số chi ủy chi bộ trực thuộc còn chậm được thực hiện. Công tác lãnh chỉ đạo trong việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa được quan tâm đúng mức, thiếu chỉ đạo việc sơ, tổng kết. Công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ phường chưa hoàn thành.
 
          * Nguyên nhân tồn tại: Sự lãnh, chỉ đạo của BCH có lúc chưa toàn diện; Công tác điều hành và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể có mặt chưa sâu, chưa sát địa bàn khu dân cư và thiếu kiểm tra, đôn đốc; vai trò tham mưu trong lãnh đạo điều hành của một số đồng chí trong cấp ủy còn hạn chế; sự phối kết hợp trong hệ thống chính trị từng lúc từng nơi có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.
Công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường được cấp ủy quan tâm và thường xuyên đôn đốc, làm việc với đơn vị hợp đồng, tuy nhiên đơn vị hợp đồng biên soạn vẫn chưa thực hiện. 
 
III/ Một số giải pháp cơ bản khắc phục những khuyết điểm, tồn tại:
          Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm khắc kiểm điểm những khuyết điểm nhằm góp phần xây dựng phường An Xuân phát triển toàn diện về mọi mặt trong thời gian đến. BCH Đảng bộ đề ra một số giải pháp khắc phục những khuyết điểm tồn tại chủ yếu như sau:
 
          - Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, quan tâm xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ và trong từng tổ chức của hệ thống chính trị, tạo dựng sự quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
          - Hai là: Chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch đào tạo, bố trí cán bộ, củng cố tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị từ phường đến khối phố vững mạnh về mọi mặt, để đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
 
          - Ba là: Thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Chỉ thị, Nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm xảy ra.
 
          - Bốn là: Tăng cường lãnh đạo công tác phối kết hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị từ phường đến khối phố, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Xây dựng Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ hằng năm sát đúng với tình hình thực tế địa phương.
 
          - Năm là: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển kinh tế của cấp trên, đồng thời có cơ chế hỗ trợ cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo công tác quản lý đô thị.
 
          - Sáu là: Tập trung lãnh đạo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đặc biệt quan tâm đến công tác XĐGN…Đầu tư cho giáo dục, y tế, xây dựng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa, tuyến phố văn minh đô thị, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
 
          - Bảy là: Lãnh đạo phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Trên đây là báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ phường An Xuân, nhiệm kỳ 2010 – 2015, rất mong nhận được những ý kiến tham gia, góp ý để trong nhiệm kỳ tới BCH Đảng bộ phường phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh./.
         
Nơi nhận:
 
TM/ BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Đào
__________________________________________________________________________

 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN XUÂN        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ THCS Lý Tự Trọng
 
An xuân ngày 10 tháng 9 năm 2013
 
PHẦN A
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
 NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2013-2014
 
Năm học  2013-2014 là năm học  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị;- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
- Thực hiện các cuộc vận động “ Hai không “, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học sáng tạo”; Phong trào thi đua “ Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
. Đẩy mạnh quá trình xã hội hoá giáo dục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học tạo thêm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu học tập của CBGVNV.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/5/2011 của Thành ủy Tam Kỳ về phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011-2015 và Đề án phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011-2015
A. Đặc điểm tình hình:
-Thuận lợi:
- Được sự quan tâm sâu sắc, tận tình của cấp Uỷ Đảng Phường An Xuân, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các Đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí, hầu như là cán bộ chủ chốt quản lý của nhà trường
- Các hoạt động nhà trường  ổn định – Nội bộ đoàn kết nhất trí.
- Hoạt động nhà trường có nền nếp, thực hiện đúng chủ trương, đường lối cuả Đảng; Pháp luật của Nhà nước. CB.GV.NV có tư tưởng ổn định, nêu cao ý thức tự giác, tích cực trong công tác, nổi bật có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.
 - Khó khăn:
 - Sinh hoạt Đảng ở địa phương với công tác của nhà trường đôi khi bị trùng lặp, do đó việc sinh hoạt của Đảng viên với địa phương có lúc không đầy đủ.
B. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện:
I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn – An ninh quốc phòng:
a/Tình hình CBGVCNV:
Tổng số CBGVCNV: 75/61 nữ. Giáo viên 65/56 nữ GV trong đó đạt chuẩn 100%, trên chuẩn  59/65GV, chiếm tỉ lệ 82%.
Đảng viên 27 tỉ lệ: 35,6%
Có 7 tổ chuyên môn; Tổ Toán Tin: 15; Lý-Công Nghệ: 07; Hóa-Sinh: 08; Ngữ Văn-MT: 12; Sử Địa: 08; Anh Văn: 08; Thể Dục-Nhạc: 7.).
b/Tình  hình học sinh đầu năm:
Năm qua trường có 1157/29 lớp tỉ lệ bỏ học 0% đạt DTSL 100%
UBND thành phố Tam Kỳ công nhận kết quả công tác PCGD của  phường Phước Hòa : 93,2% và phường An Xuân : 95,7%

Lớp Tổng số
học
sinh
KẾT QUẢ GIÁO DỤC HẠNH KIỂM
 
Tốt Khá TB Yếu
Cộng 1157 1051 90.8 101 8.7 5 0.4 0 0.0
                   
 
 
Lớp Tổng số
học
sinh
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC
Giỏi Khá TB Yếu Kém
Cộng 1157 364 31.5 374 32.3 397 35,3 10 0,4 7 0.6
                       
 
So sánh năm 2012-2013 các mặt giỏi tăng 8%, yếu và TB giảm
Phong trào học sinh giỏi của trường trong năm học đạt kết quả rất tốt, với 215 học sinh đạt giải cấp thành phố,
Học sinh giỏi cấp tỉnh có 16 em.Trong đó có 10 em đạt giải các môn văn hóa, ( 2 giải nhất, 3 giải nhì). 6 em đạt HSG thí nghiệm thực hành và giải toán bằng máy tính Casio cấp tỉnh trong ( 2 giải nhất,2 nhì,1 giải 3, 1KK) , Hội thi Tin học trẻ tỉnh QN trường đạt 1 giải 3, Thi phần mềm sáng tạo đạt giải nhất cấp tỉnh. Hội thi toàn quốc của VTV6 trường đạt 1 giải nhất thi tuần. Vào trường chuyên NBK 37, chuyên Lê Quí Đôn Đà nẵng 7, Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM 2.Phong trào GV Giỏi dẫn đầu cấp Thành phố.
-  Tình hình tu sửa, xây dựng mới: Được đầu tư phòng lab 500 triệu dồng, Trung tâm TNTH gần 6 tỉ đồng.
-Công tác quản lý hành chính: Bảo đảm thực hiện tốt quy chế, quy định. Tình hình dạy thêm – học thêm thực hiện đúng chủ trương. Bảo đảm nguyên tắc thu, chi về tài chính. Hồ sơ, công văn lưu trữ đúng quy định.
-Quản lý CSVC:Bảo quản sử dụng tài sản  tốt, không gây lãng phí, có tinh thần tiết kiệm.
-Công tác xã hội hoá giáo dục thực hiện Tốt: Công tác tham mưu cấp Uỷ, Chính quyền địa phương thường xuyên, phối hợp tốt với các đoàn thể, Hội CMHS, Hội khuyến học. Quan tâm tốt đến đối tượng học sinh khuyết tật, HS nghèo, gia đình khó khăn.
-Thực hiện tốt KH kiểm tra nội bộ Trường học.Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị. Xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá, các quy định khác.
    đ. Công tác An ninh – Quốc phòng:  Thực hiện tốt công tác An ninh trật tự trong trường học; Chấp hành nghiêm túc các quy định về An toàn giao thông; Trường học không có các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
Trường chủ động phân công trực bảo vệ cơ quan 24/24, kể cả ngày Lễ, Tết và trong Hè. Trong nhiệm kỳ qua không có xảy ra trường hợp mất cắp, gây rối, đánh nhau… Số lượng học sinh vi phạm phải xử lí đã giảm một cách rõ rệt so với các năm học trước
 e. Kết quả phong trào thi đua cuả đơn vị:
Cuối năm nhà trường được công nhận đơn vị ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIA GĐ 2, TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC
 2 CSTĐ Cấp tỉnh, trên 40 là CSTĐ CƠ SỞ và LĐ TIÊN TIẾN
 II. Lãnh đạo công tác đoàn thể:
Trong năm qua Chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ các đoàn thể hoạt động tốt như chỉ đạo các kỳ đại hội; Chỉ  đạo nhiệm vụ hàng tháng cho các Đoàn thể hoạt động.
1. Công đoàn:
Đã tổ chức tốt việc giáo dục nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ, chăm lo ổn định đời sống công đoàn viên ( CĐV).Quan tâm tốt phong trào quần chúng và công tác tổ chức công đoàn. Cùng nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn, vận động CĐV đăng ký thi đua và dạy thêm đúng qui định.Làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu, hỷ.
Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm với nhiều hình thức phong phú như : Báo cáo học tập chuyên đề, thi tìm hiểu, tham quan tìm hiểu quê hương đất nước Việt Nam.Vận động CĐV thực hiện đúng qui chế dân chủ, sinh đẻ có kế hoạch, tham gia tốt phong trào hội giảng các cấp.
Thường xuyên công khai cụ thể kế hoạch thi đua và tài chính.Nhiều năm liền đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.Làm tốt công tác giới thiệu kịp thời cho Đảng 04 CĐV xuất sắc học lớp cảm tình Đảng.
2. Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên:
Trong thời gian qua hoạt động của đoàn thanh niên đã từng ngày càng có hiệu quả thiết thực như:Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động thiết thực mang tính giáo dục cao như Hội trại mừng sinh nhật Đoàn 26/3 và là liên đội có hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú, hiệu quả của thành phố như Hội thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống, chủ quyền, học tập và làm theo TG đạo đức HCM.
Khắc phục hoàn cảnh rất khó khăn về công tác Tổng phụ trách nhưng chi bộ đã kịp thời tổ chức lãnh đạo chi đoàn chăm lo công tác đội nên về phong trào, chất lượng học tập và hạnh kiểm đều nâng cao so với các năm cũ.
III. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.
1. Công tác tư tưởng chính trị:Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV. Phát huy truyền thống yêu nước, yêu CNXH, tinh thần làm chủ, xây dựng  tinh thần đoàn kết, hợp tác thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều thầy cô giáo giúp đỡ nhau trong công tác Hội giảng, tổ chức ngoại khóa cũng như dạy thay khi ốm đau, bận việc, công tác, nghỉ thai sản theo chế độ.
- Tất cả CB.GV.NV của trường chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước  và cuả Ngành. Thực hiện tốt 05 cuộc vận động: Dân chủ kỷ cuơng tình thương trách nhiệm – Sinh đẻ kế hoạch – Xoá đói giảm nghèo – Nhà giáo văn hoá – Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; Hai phong trào đặc trưng của Ngành: 02 tốt – 02 giỏi.Đặc biệt hưởng ứng tích cực và thực hiện tốt việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. Đơn vị phát huy tốt dân chủ hoá trường học, thực hiện nghiêm túc 05 công khai: về kế hoạch – tài chính – thi đua – tuyển sinh – tuyển dụng.
- Theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng CBGVNV-HS để kịp thời giải quyết hoặc chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết như là CSVC phục vụ giảng dạy, chế độ bồi dưỡng GV-HS khi tham gia các phong trào, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự do vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác.
- Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
2. Đánh giá thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:  Thực hiện kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy phường An Xuân, Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ. Về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “; Công văn hướng dẫn của Đảng uỷ xã Diên Phước và nắm bắt công văn của Phòng Giáo dục – Đào tạo TP Tổ chức  cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ Chi bộ Trường THCS Lý Tự Trọng tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 đạt kết quả như sau:
Về nhận thức:  Toàn thể Đảng viên, CB.GV.NV quán triệt sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Biết vận dụng phù hợp vào quá trình giáo dục thông qua nhiều hình thức thực hiện phong phú trong và ngoài giờ lên lớp.
Về mặt hành động: bám sát việc thực hiện các chuyên đề trong từng thời điểm. Có sơ tổng kết đánh giá qua đó Chi bộ và  nhà trường phối hợp và triển khai tốt các bước của cuộc vận động. Hầu hết tập thể sự phạm đã thực sự chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, về thái độ phục vụ, tác phong lề lối làm việc, quan hệ cư xử, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tốt.
3. Công tác cán bộ: Lãnh đạo thực hiện KH đưa đi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị khá tốt như: Tham gia đầy đủ  các lớp BD  Chuyên môn đạt kết quả tốt.
Có 80 % CB GV trên chuẩn, 7 đ/c hoàn thành Trung cấp Chính Trị, 1 đ/c theo học thạc sĩ. Tham gia cùng nhà trường về việc bổ nhiệm công tác, quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, xét nâng lương CB.GV.NV, Xét học bổng học sinh dân tộc, học sinh ưu tú … đúng theo quy trình, thủ tục, công bằng, công khai, dân chủ và khách quan.
4. Công tác kiểm tra, giám sát:
Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể: Giám sát việc thực hiện “ Dân chủ hóa trường học”; Thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chế độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước; Việc thực hiện “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 Kiểm tra việc Đảng viên thực hiện chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng; Việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên; Kiểm tra Đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của chi bộ, quy định về 19 điều Đảng viên không được làm và các quy định của địa phương nơi cư trú.
Trong năm qua không có trường hợp Đảng viên cũng như cán bộ công chức viên chức của đơn vị vi phạm. Qua kiểm tra 100% Đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
5. Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên:
Trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ qua là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Triển khai học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp. Tổ chức củng cố các đoàn thể. Kiểm tra Đảng viên trong việc thực hiện điều lệ Đảng. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ cụ thể như sau:
-Tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của các cấp Đảng đầy đủ nghiêm túc.    
-Triển khai chương trình hành động  của các cấp ủy Đảng, thông tin  kịp thời tình hình trong nước, quốc tế, động viên thực hiện công cuộc đổi mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị thống nhất tư tưởng hành động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hôø chí Minh “ và kiểm điểm tự phê bình & phê bình theo nghị quyết TW4 – khóa XI
- Nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất hợp tác  trong công việc, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý Đảng viên, không có Đảng viên sai phạm.
- Tổ chức theo dõi giúp đỡ 4 đ/c Cảm tình Đảng , đã phát triển Đảng trong năm học 02 đ/c. (Nguyễn Thị Lý)
-Chi bộ duy trì đều đặn chế độ họp định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề.Chất lượng sinh hoạt của Chi bộ được nâng cao. Bảo đảm chế độ báo cáo – hồ sơ lưu trữ – thu nộp và sử dụng Đảng phí đúng qui định.         
-Kết quả: Tập thể chi bộ tư đánh giá đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
Được BND thành phố khen tặng về việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
 D.  Phần đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm
 1. Ưu điểm:
 - Nhận thức của từng Đảng viên tốt trong công tác xây dựng Đảng, xác định được nhiệm vụ của mình trong giai đoạn hiện nay. Thông qua học tập và làm theo TG Đ.Đ HCM Chi bộ và đơn vị có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực hiện.
 - Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, Chi bộ đã hoàn thành  tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo trường và các đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ.
 2. Hạn chế:  Tinh thần phê bình cuả Đảng viên nhiều lúc nhiều nơi chưa mạnh mẽ và đồng đều
 3. Bài học kinh nghiệm:
 Muốn đạt được chi bộ TSVM, cần quan tâm các vấn đề sau:
            -  Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.              
-  Bảo đảm tính nguyên tắc tập trung dân chủ.
-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đặc biệt là việc học tập, làm theo TGĐ.Đ HCM.
-  Quan tâm công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ, tạo điều kiện từng thành viên phấn đấu.
_________________________________
 
 
PHẦN B
 
NGHỊ QUYẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CHI BỘ NĂM HỌC 2014-2015

- Căn cứ Chương trình hành động số 30/CT/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy Tam Kỳ về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
- Căn cứ Kết luận số 160-KL/TU ngày 02 tháng 7 năm 2013 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/5/2011 của Thành ủy Tam Kỳ về phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011-2015 và Đề án phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011-2015,
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở GD&ĐT Quảng Nam và Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ; Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD THCS của PGD&ĐT Tam Kỳ
              -Căn cứ tình hình thực tiễn của chi bộ Trường THCS Lý Tự Trọng với những nhiệm vụ được giao
          Chi ủy chi bộ Trường THCS Lý Tự Trọng tiến hành xây dựng nghị quyết năm học 2013-2014 như sau:
               I.Tình hình Chi bộ:
Chi bộ có 30 đảng viên, tỉ lệ 40%, tổng số CB-GV-NV là 77/63 nữ
Tổng số HS: 1245 em/30 lớp.
II. Nhiệm vụ trọng tâm:
A.Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị:
- Tăng cường phân cấp quản lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đối với các tổ, bộ phận. Tập trung thực hiện chương trình Bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ.
- Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi,năng khiếu;... phấn đấu duy trì kết quả cao nhất trong các hội thi cấp Thành phố, tỉnh, khu vực; tăng số lượng và bộ môn vào lớp 10 trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp
- Tập trung các điều kiện về CSVC, trang thiết bị, chất lượng đội ngũ, tổ chức dạy học 02 buổi/ ngày cho khối lớp 6. Tổ chức tốt điều hành, sử dụng TT TN Thực hành, phòng Lab.
- Có kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục từng bước xây dựng mô hình trường đạt chuẩn quốc gia tiêu biểu.
-Tham gia tốt HĐ NGLL gắn với chủ đề, các hoạt đông chính trị-Xã hội của ngành, trường, địa phương. Đặc biệt giáo dục các em về chủ quyền đất nước, thời sự đất nước, các hoạt động NGLL gắn với rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, tăng cường tình cảm, trách nhiệm công dân trong gia đình, nhà trường và cộng đồng,
-Rèn luyện KN sống, nâng cao CL học tập, trường học thân thiện-HS tích cực qua các hình thức HĐNGLL vui tươi bổ ích.
TỐT NGHIỆP THCS 99 %
Về công tác phát triển giáo dục: Huy động học sinh ra lớp 6 đạt: 100% -DTSS đạt: 99%, phổ cập THCS vượt kết quả năm 2012 ở 2 phường An Xuân và Phước Hòa.
CHỈ TIÊU HẠNH KIỂM

Tốt Khá TB
95% 5% 0%
 
CHỈ TIÊU HỌC LỰC
Học lực
Giỏi Khá TB Yếu Kém
35% 35% 28% <1% <1%
 
PHONG TRÀO HỌC SINH GIỎI DẪN ĐẦU THÀNH PHỐ
B.Lãnh đạo Công tác Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nếp sống:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị;-
- Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh theo yêu cầu từng chuyên đề, phù hợp với đặc điểm hoạt động tổ, trường, đoàn thể.
- Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của chi bộ và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
- Mỗi đảng viên, thực hiện tốt quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và không uống rượu bia trong giờ làm việc và lên lớp đảm bảo AT trật tự giao thông.
Công tác tuyên truyền quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quán triệt chặt chẽ đảm bảo trong thời gian tới đảng viên và cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều được học tập các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết đạt 100% (nếu có).100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên được thông tin về thời sự trong nước và quốc tế, thường xuyên ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.
100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.
100% cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định 101 – QĐ/TW. Các đồng chí đảng viên đã nêu cao vai trò tiên phong trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, công tác.
C.Lãnh đạo công tác đoàn thể, xã hội
- Phát huy vai trò của các đoàn thể trong khối đoàn kết nội bộ nhằm góp phần vận động CB.GV.NV thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Tiếp tục xây dựng và giữ vững danh hiệu các đoàn thể vững mạnh.
- Tăng cường công tác phát triển Đảng trên cơ sở phong trào quần chúng của các tổ chức đoàn thể
a. Công đoàn
Thực hiện tốt nghị quyết công đoàn đề ra của nhiệm kỳ 2012 – 2015 và nghị quyết năm 2013-2014
Thực hiện tốt vai trò Công đoàn là đòn bẩy, động lực cho CĐV tham gia tốt cáchoạt động phong trào của nhà trường.
b. Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên TP HCM:
-   Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn viên thanh niên, xứng đáng vai trò thanh niên tiên phong, gương mẫu.Phân công quản lí liên đội; Tổ chức các hoạt động giáo dục nề nếp, hạnh kiểm, tuyên truyền tập trung về an toàn giao thông, tệ nạ xã hội, nếp sống văn minh đô thị, tác phong đội viên....chú ý về các lĩnh vực như sử dụng mạng xã hội, bạo lực học đường...Tăng cường giáo dục hành vi, thái độ với bạn bè và người chung quanh
-Theo dõi, giúp đỡ Đội viên lớn,  đủ tuổi kết nạp vào tổ chức Đoàn.
- Quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức những hoạt động phong phú như kỉ niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng, tham quan di tích lịch sử, tham quan ngoại tỉnh, giao lưu học tập với các trường bạn.Tổ chức Hội trại, hội diễn văn nghệ, phong trào trồng cây, làm tốt đoạn đường em chăm
- Làm tốt các hoạt động xã hội như vận động giúp đỡ trong thiên tai, các bạn vùng cao Trà My, các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường
D- Công tác xây dựng Đảng :
1/Các nội dung chung:
- Chi bộ phân công cụ thể từng đảng viên giúp đỡ quần chúng; kết nạp đảng viên mới theo chỉ tiêu trên giao, tạo nguồn phát triển Đảng viên;
- Tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp;
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra đảng viên chấp hành theo kế hoạch đề ra, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng;
 - Chi bộ thực hiện đầy đủ các buổi họp định kỳ của Ban chi ủy và chi bộ trong  thời gian từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng và thực hiện nộp đảng phí đầy đủ, trích nộp cho đảng ủy trước 25 hàng tháng.
2.Công tác cán bộ
 - Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB.GV.NV trong đơn vị.Cử GV dự nguồn học cao học 1 đ/c , Trung cấp chính trị 2 đ/c.
 - Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ và ra nghị quyết  về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, kỷ luật, khen thưởng đối với những cán bộ trong đơn vị.
 2. Công tác kiểm tra, giám sát
 Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và chỉ tiêu trong nhiệm kì đề ra từng năm cụ thể:
 Giám sát việc thực hiện “ Dân chủ hóa trường học”; Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chế độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước; Việc thực hiện “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW4 – Khóa XI; việc đăng kí và làm theo TG Đạo đức Hồ Chí Minh.
Kiểm tra việc Đảng viên thực hiện chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ,Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng; Việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên; Kiểm tra Đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của chi bộ, quy định về 19 điều Đảng viên không được làm và các quy định tại nơi cư trú.
III GIẢI PHÁP:
- Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh;Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương và phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh .
- Làm tốt công tác tham mưu với cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn.
- Tích cực nâng cao hiệu quả về đổi mới phương pháp dạy học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý
- Thực hiện tốt chế độ hội họp để đánh giá thực hiện của tháng trước và đề ra nhiệm vụ tháng sau, đảm bảo thông tin, báo cáo kịp thời, chính  xác;
- Phân công trách nhiệm cụ thể từng đồng chí đảng viên trong chi bộ. Tham gia học tập Nghị quyết của Đảng , sinh hoạt chính trị ,chuyên môn đầy đủ.Thường xuyên nhắc nhở động viên đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu trong công tác .
-Đảng viên phải xung phong đi đầu trong đăng kí thi đua, đủ điều kiện mức độ nào đăng kí mức độ đó và phấn đấu thực hiện có hiệu quả.
Nghị quyết đã được thông qua và góp ý tại hội nghị chi bộ Trường THCS Lý Tự trọng ngày 12 tháng 9 năm 2014.
                                         
CÁC CHỈ TIÊU LỚN
Chi bộ đạt :  Chi bộ Trong sạch vững mạnh
Trường Tiên tiến xuất sắc, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, chi đoàn và liên đội xuất sắc
- 100% đảng viên đạt : Đảng viên đủ tư cách hòan thành tốt nhiệm vụ trở lên        
- Giới thiệu bồi dưỡng cảm tình Đảng: 03 người.
- Phát triển Đảng viên ít nhất 1 đ/c.
                                                           Tam Kỳ ngày   tháng 9 năm 2014
                                                                   TM Chi ủy
                                                                   Bí Thư 
 
                                                                            Nguyễn Tấn Sĩ

ĐỀ NGHỊ MỖI ĐẢNG VIÊN ĐỀU THAM GIA Ý KIẾN VÀO 2 NỘI DUNG TRÊN, KỲ HỌP SẮP ĐẾN CHỈ THÔNG QUA VÀ YÊU CẦU CHIA SẺ, PHÁT BIỂU.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 730
Năm 2022 : 1.573