Monday, 15/08/2022 - 15:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tiên Lộc

cuộc thi 60 năm âm vang Điện Biên

Mời CBGV-CNV và học sinh, phụ huynh học sinh tham gia dự thi 60 năm âm vang Điện Biện online
CUỘC THI “60 NĂM - ÂM VANG ĐIỆN BIÊN
(07/5/1954 - 07/5/2014)”

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2013- 2014; tiến đến kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Ban Tuyên giáo ba tỉnh Gia Lai, Điện Biên và Quảng Nam phối hợp tổ chức cuộc thi “60 năm- âm vang Điện Biên (07/5/1954-07/5/2014)”.

Mục đích cuộc thi “60 năm - Âm vang Điện Biên (07/5/1954-07/5/2014)”

1-Thông qua cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên (07/5/1954-07/5/2014)”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh về ý nghĩa, chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ.
2- Ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, nhất là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, ý chí tự chủ, tự cường của dân tộc ta; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
3- Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong từng Đảng bộ, phát huy truyền thống và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành và vận động nhân dân hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
4- Góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
5- Yêu cầu tổ chức các hoạt động và công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. 


Thực hiện Kế hoạch số 01- KHPH/60ĐBP, ngày 22/8/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Gia Lai và Điện Biên về phối hợp triển khai cuộc thi “60 năm - Âm vang Điện Biên (7/5/1954 - 7/5/2014)”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi nói trên tại tỉnh Quảng Nam, như sau:
1. Chủ đề cuộc thi: “60 năm – Âm vang Điện Biên”.
2. Hình thức cuộc thi: Thi trắc nghiệm và thi viết.
a. Thi trắc nghiệm: 
- Thời gian: phát động cuộc thi vào dịp ngày 02/9/2013, kết thúc ngày 20/3/2014 (công bố người đạt giải kỳ thi trắc nghiệm tháng trước và câu hỏi kỳ thi trắc nghiệm tháng tiếp theo vào ngày cuối cùng của tháng đó).
- Hình thức: Cuộc thi được tổ chức trong 7 kỳ (mỗi tháng 1 kỳ), mỗi kỳ có 5 câu hỏi, trong đó có 03 câu chung về chiến dịch Điện Biên Phủ, 01 câu riêng của mỗi tỉnh về sự phối hợp góp phần vào thắng lợi chung của chiến dịch Điện Biên Phủ và 01 câu hỏi phụ về số người dự đoán chính xác nội dung câu hỏi.
- Địa chỉ: Người dự thi tham gia cuộc thi vào Website: 
Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam http://www.tuyengiaoqna.vn; hoặc gửi đáp án về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, số 16 Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để tham gia cuộc thi.
Thông tin về cuộc thi cũng sẽ được đăng trên Cổng thông tin Tỉnh đoàn Quảng Nam: http://tinhdoanqnam.vn/, Báo Quảng Nam điện tử: http://baoquangnam.com.vn/; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: http://qrt.vn/, Cổng Thông tin điện tử Quảng Nam: http://www.quangnam.gov.vn
b. Thi viết: 
- Thời gian: phát động cuộc thi vào dịp ngày 02/9/2013, kết thúc thời gian nộp bài vào ngày 10/3/2014 (theo dấu bưu điện). 
- Hình thức: Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Bài dự thi đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm trong bài dự thi. Khuyến khích bài dự thi viết tay. Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép, photo copy dưới mọi hình thức.
- Nội dung: Bài dự thi theo dạng tự luận, trình bày hiểu biết và cảm nghĩ, những kỷ niệm, cảm nhận về nhân vật, sự kiện liên quan đến chủ trương chiến lược trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ; nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. Sự phối hợp của quân và nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cùng quân và dân cả nước góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.
- Địa chỉ gửi bài thi viết: Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, số 16 Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thể lệ cuộc thi: (Xem Thể lệ cuộc thi).
4. Giải thưởng cuộc thi: 
a-Thi trắc nghiệm:
Tổng cộng gồm 7 tháng, mỗi tháng có 9 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:
- 01 giải A:
- 01 giải B:
- 02 giải C:
- 05 giải khuyến khích:
b-Thi viết:
+ Giải cho các cá nhân gồm:
- 01 giải A:
- 01 giải B:
- 02 giải C:
- 07 giải khuyến khích: 
5. Kinh phí tổ chức: 
Kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam năm 2013.
6. Tổ chức thực hiện:
- Phòng Lịch sử Đảng: Tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy triển khai cuộc thi; tham mưu xây dựng Kế hoạch, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo. Tham mưu, chuẩn bị các bộ câu hỏi, đáp án, tài liệu thi trắc nghiệm theo định kỳ hàng tháng cũng như nội dung, đáp án thi viết. Theo dõi, cập nhật kết quả báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi.
- Phòng Thông tin Tuyên giáo: Có trách nhiệm đăng tải thông tin, kế hoạch, nội dung, thể lệ… liên quan đến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử, bản tin của Ban để tuyên truyền, phục vụ cuộc thi.
- Văn phòng Ban: Có trách nhiệm phối hợp phòng chuyên môn lập dự trù và xin kinh phí. Đảm bảo các điều kiện về văn phòng phẩm, phát hành giấy mời và phục vụ các cuộc họp của Ban Tổ chức
- Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có kế hoạch tuyên truyền và phát động đến đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc thi.
- Đề nghị Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử Quảng Nam đưa tin, phát sóng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi.
- Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương và tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “60 năm - Âm vang Điện Biên (7/5/1954-7/5/2014)”, đề nghị các bộ phận và các cá nhân liên quan triển khai thực hiện. 
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 730
Năm 2022 : 1.573